Het Schinkelkwartier vormt een binnenstedelijke ontwikkeling in het zuidwesten van de stad, op de grens van Nieuw-West en Amsterdam-Zuid. Het Schinkelkwartier wordt aan de zuidkant begrensd door de A10 en de A4. Deelgebied Schinkelhaven ligt als enige deelgebied binnen de ring. Van oudsher is het gebied vooral een vestigingslocatie voor bedrijven en instellingen die vooral veel ruimte nodig hadden. En dat zie je. Mooie en minder mooie loodsen en stoere hallen.

 

Onze visie

De ligging van het Schinkelkwartier is heel strategisch en dat maakt dat het een interessante plek is om te wonen én om er te werken. De nabijheid van de Ring, dicht bij Schiphol. Maar ook: direct aansluitend op oude stadswijken en prachtig water en groen. Voldoende kansen om er een gewilde locatie van te maken. Plannen met het Schinkelkwartier? Wij denken graag met je mee.

De opgave

Het Schinkelkwartier belooft een duurzame stadswijk te worden met 11.000 woningen voor circa 22.000 inwoners én daarbij nog eens 44.500 arbeidsplaatsen. Deze ontwikkeling van formaat is onderverdeeld in 6 deelgebieden, te weten;

  • Riekerpark
  • Sloterstrip
  • Nieuwe Meer West & Nieuwe Meer Oost, samen: Innovatiedistrict Nieuwe Meer
  • De Plantijn

Handige links

Schinkelkwartier
Tenderprogramma