Vorige | Volgende

Maisonnette type A Amsterdam

Koopsom € 332.352 v.o.n.

Bewaar object
Deze woning is verkocht

Omschrijving

*** Er zijn geen appartementen meer beschikbaar ***

Het lijkt wel alsof je nooit precies het huis kan vinden wat je zoekt, toch?! Kan je het niet beter gewoon zelf ontwerpen zodat het helemaal past bij jouw unieke woonwensen? Op Centrumeiland ontwikkelen wij CPO BAKSTAYN, de laatste CPO zelfbouwkavel van het eiland. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wat betekent dat we met de bouwgroep optreden als projectontwikkelaar. Dit is hard werken maar geeft ook maximaal invloed op het ontwerp, het ontwikkelproces en de kosten. Word jij hier enthousiast van? We zitten nu in de ontwerpfase dus dit is hét moment om in te stappen.

*** In English? Please, scroll down***

“Ik doe mee omdat ik in Amsterdam geboren en getogen ben en ik graag met andere samen iets wil bouwen wat waarde toevoegt aan de stad waar ik van hou” – Lucía Sanou

We zijn een diverse groep Amsterdammers die verschillen in leeftijd, achtergrond en huishoudsamenstelling. Diversiteit is wat onze stad zo mooi maakt. We bouwen om te blijven en daarom staat betaalbaarheid van de woningen op nummer één. Door ruimtes en voorzieningen te delen zorgen we voor een hoge kwaliteit van leven zonder dat betaalbaarheid in het geding komt.

Van kavel naar appartementencomplex: kenmerken van ons ontwerp
- We realiseren 18 appartementen. De groottes variëren van 54 m2 tot maar liefst 121 m2. Er zijn zowel gelijkvloerse appartementen als maisonnettes. Alle woningen hebben een fraaie en zonnige buitenruimte. Door de grote diversiteit in woningtypen trekken we een verscheidenheid aan mensen aan in verschillende fases van hun leven. Zo zijn we een weerspiegeling van de diversiteit van de stad;
- We zorgen voor energie neutraal wonen door o.a. zonnepanelen, aansluiting op het WKO-systeem en HR++ beglazing. Met energie label A++++ zijn we klaar voor de toekomst;
- Als liefhebbers van Amsterdamse architectuur, laten we ons inspireren door de Amsterdamse school en de baksteen. De kenmerken van deze stijl zijn door de Architecten vertaald naar een modern ontwerp;
- Het gebouw nodigt uit elkaar en de mensen uit de buurt te ontmoeten. We creëren een gezamenlijke ruimte van 75 m2, een binnentuin van 140 m2 met zwemvijver en een geheime daktuin. De zwemvijver is niet alleen voor een verfrissende duik in de zomermaanden, maar dient ook als waterbuffer en bevordert biodiversiteit;
- Het gebouw is straks rainproof, klimaat adaptief en natuur inclusief.

“Ik heb altijd al op steenworp afstand willen wonen van het strand, nu kan dat” – Femke Starrenburg

Hoe wil jij wonen?
- Het ontwerp biedt maximaal flexibiliteit om je eigen woning in te delen doordat de buiten muren van de appartementen tevens de draagmuren zijn. Zo kun je dus zelf bepalen of je een grote studio wilt creëren of liever een driekamer woning;
- De richtprijzen zijn vrij op naam en gaan uit van een basisprijs voor de woning met binnenwanden, deuren, elektra- en leidingwerk, vloerverwarming, meterkast en WKO-systeem. Reserveer dus ook nog een bedrag voor de afbouw; vloer- en muurafwerking, badkamer en keuken;
- Je krijgt twee individuele sessies met architect Time to Acces om de indeling van je appartement op maat te maken.

Planning
Het gebouw is nog steeds in de ontwikkelfase. Op dit moment zitten we in de Voorlopige Ontwerpfase. De bouw gaat naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 van start en de verwachte oplevering is in het tweede kwartaal van 2025.

“Een huis kopen in Amsterdam was voor ons een onrealistische droom. Door het zelf te doen, samen met onze toekomstige buren, wordt het ineens werkelijkheid!” – Pauline van Brederode

Prijzen en voorfinanciering
De koopsommen voor de 18 appartementen en maisonnettes lopen uiteen van circa € 236.333 tot aan € 607.817 v.o.n. en op basis van een jaarlijkse canonbetaling. Voor de hoogte van de canon kun je vooralsnog uitgaan van circa € 25 per m2 per jaar. Afkoop is eveneens mogelijk.

Je moet er rekening mee houden dat de prijzen nog voorlopig zijn. Het is immers een CPO en dat betekent dat er nog wat zaken - in gezamenlijk overleg - kunnen worden aangepast. Dat kan van invloed zijn op de prijzen. Ook moet je rekening houden met een deelname fee en voorfinanciering nog voordat er gebouwd gaat worden. De makelaar en de CPO kunnen je er meer over vertellen.

Kun je niet wachten om mee te doen?
Meer over CPO BAKSTAYN is ook te vinden op de gelijknamige website, dan krijg je een nog beter beeld van de mogelijkheden. Ben je geïnteresseerd in deelname, neem contact op met de makelaar en laat je informeren en inspireren. Vergeet niet onze brochure te downloaden!

***
It seems as if you never can find exactly the house you're looking for, right?! Wouldn't it be better to just design it yourself. An apartment of house that fits your unique living requirements?
On Centrumeiland we are developing CPO BAKSTAYN, the last CPO self-build plot on the island. CPO stands for Collective Private Commissioning, which means that we act as a project developer with a group. This is hard work, but also gives maximum influence on the design, development process and costs. Are you interested? We are now in the design phase, so now is the time to get involved.
“I participate because I was born and raised in Amsterdam and I like to build something together with others that adds value to the city I love” – Lucía Sanou

We are a diverse group of ‘Amsterdammers’ who differ in age, background and household composition. Diversity is what makes our city so beautiful. We build to be able to stay in Amsterdam, which is why housing affordability is number one. By sharing spaces and facilities, we ensure a high quality of life without compromising affordability.

From plot to apartment complex: features of our design
- We realize 18 apartments. The sizes vary from 54 m2 to no less than 121 m2. There are both ground floor apartments and maisonettes. All homes have a beautiful and sunny outdoor area. Due to the great diversity in housing types, we attract a variety of people in different phases of their lives. In this way we are a reflection of the diversity of the city;
- We provide energy-neutral living through, among other things, solar panels, connection to the WKO system and HR ++ glazing. With energy label A++++ we are ready for the future;
- As lovers of Amsterdam architecture, we are inspired by the Amsterdam school and the brick. The characteristics of this style have been translated by the architects into modern design;
- The building invites you to meet each other and the people in the neighbourhood. We create a shared space of 75 m2, a courtyard of 140 m2 with a swimming pond and a secret roof garden. The swimming pond is not only for a refreshing dip in the summer months, but also serves as a water buffer and promotes biodiversity;
- The building will soon be rainproof, climate adaptive and nature inclusive.

“I've always wanted to live a stone's throw from the beach, now you can" - Femke Starrenburg

How do you want to live?
- The design offers maximum flexibility to arrange your own home because the outer walls of the apartments are also the load-bearing walls. So you can decide for yourself whether you want to create a large studio or rather a three-room house;
- The target prices are freely named and are based on a basic price for the house with interior walls, doors, electricity and piping, underfloor heating, meter cupboard and thermal storage system. So also reserve an amount for the completion; floor and wall finishing, bathroom and kitchen;
- You get two individual sessions with architect Time to Access to tailor the layout of your apartment.

Schedule
The building is still in the development phase. We are currently in the Preliminary Design Phase. Construction is expected to start in the fourth quarter of 2023 and completion is expected in the second quarter of 2025.

“Buying a house in Amsterdam was an unrealistic dream for us. By commissioning it ourselves, together with our future neighbours, it suddenly becomes a reality!” – Pauline van Brederode

Prices and pre-financing
The purchase prices for the 18 apartments and maisonettes range from approximately € 236,333 to € 607,817 v.o.n. and on the basis of an annual canon payment. For the amount of the canon, you can for the time being assume approximately € 25 per m2 per year. Redemption is also possible.

You have to take into account that the prices are still provisional. After all, it is a CPO and that means that some things can be adjusted in joint consultation. That can affect prices. You also have to take into account a participation fee and pre-financing before construction starts. The broker and the CPO can tell you more about it.

Can't wait to join?
More about CPO BAKSTAYN can also be found on the website of the same name, which will give you an even better idea of the possibilities. If you are interested in participating, please contact the estate agent and let yourself be informed and inspired. Don't forget to download our brochure!
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Bouwnummer
2

Overdracht

Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort woning
maisonnette
Type woning
maisonnette
Bouwjaar
2025

Details

Bouwrijpe bouwgrond
nee
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja
Recreatiewoning
nee

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
67 m²
Inhoud
201 m³

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
2
Aantal woonlagen
2
Aantal etages
2
Keuken type
woonkeuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
volledig geisoleerd
Soort verwarming
warmtepomp
Warmwater installatie
aardwarmte

Buitenruimte

Tuintype(n)
geen tuin
Hoofdtuin achterom
nee

Schuur/berging

Voorzieningen
glasvezel kabel, lift, mechanische ventilatie, zonnepanelen
Bekijk alle kenmerken

Kaart Maisonnette type A Amsterdam

Deel dit object