Vorige | Volgende

Maisonnette type A Amsterdam

Koopsom € 471.043 v.o.n.

Bewaar object
Deze woning is verkocht

Omschrijving

*Er zijn geem appartementen meer beschikbaar*

** In English? See below**

Wil jij graag wonen in een ruim, betaalbaar appartement van jouw eigen ontwerp? Met een groot privé-terras en een gemeenschappelijke tuin? En dit allemaal in Amsterdam én op steenworpafstand van het strand?! Kan dit? Ja!
Op Centrumeiland ontwikkelen wij CPO BAKSTAYN, de laatste CPO zelfbouwkavel van het eiland. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wat betekent dat we met de bouwgroep optreden als projectontwikkelaar. Dit is hard, maar ook erg dankbaar werk. Op deze manier houden we de kosten voor de woningen laag en hebben we maximaal invloed op kwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid én uitstraling van onze nieuwe woningen. We zitten nu in de laatste fase van het ontwerp van het gebouw en de tuin, maar er is nog volop ruimte om je eigen woning naar wens in te kunnen richten.
Wij zijn een diverse groep Amsterdammers die verschillen in leeftijd, achtergrond en huishoudsamenstelling. Diversiteit is wat onze stad zo mooi maakt. We bouwen om te blijven en daarom staat betaalbaarheid van de woningen op nummer één.

Nog 1 maisonnette beschikbaar:
- bouwnummer 3, circa 90 m2 op begane grond en eerste verdieping met heerlijk terras op het zuidwesten, 4 kamers mogelijk, richtprijs vanaf € 471.043;

In de buurt:
- Strand op 5 minuten loopafstand
- Basisschool op 2 minuten loopafstand
- Tram op 2 minuten loopafstand (per tram 25 minuten naar Amsterdam Centraal)
- Horecavoorzieningen op centrumeiland en op het strand

Kenmerken van ons ontwerp:
- Wij realiseren 18 appartementen van 55 m2 tot maar liefst 110 m2. Er zijn zowel gelijkvloerse appartementen als maisonnettes. Alle woningen hebben een fraaie en zonnige buitenruimte. Door de grote diversiteit in woningtypen trekken we een verscheidenheid aan mensen aan in verschillende fases van hun leven. Zo zijn we een weerspiegeling van de diversiteit van de stad;
- Wij zorgen voor energie neutraal wonen door o.a. zonnepanelen, aansluiting op het WKO-systeem en HR++ beglazing. Met energie label A++++ zijn we klaar voor de toekomst;
- Als liefhebbers van Amsterdamse architectuur, laten we ons inspireren door de Amsterdamse school en de baksteen. De kenmerken van deze stijl zijn door de Architecten vertaald naar een modern ontwerp;
- Het gebouw nodigt uit elkaar en de mensen uit de buurt te ontmoeten. We creëren een gezamenlijke ruimte en een binnentuin waar we samen gebruik van maken.
- Het gebouw is straks rainproof, klimaat adaptief en natuur inclusief.

Hoe wil jij wonen?
- Het ontwerp biedt maximaal flexibiliteit om je eigen woning in te delen doordat de buiten muren van de appartementen tevens de draagmuren zijn. Zo kun je dus zelf bepalen hoeveel slaapkamers/badkamers/werkkamers je wilt en of je bijvoorbeeld liever een dichte of open keuken hebt;
- De richtprijzen zijn vrij op naam en gaan uit van een basisprijs voor de woning met binnenwanden, deuren, elektra- en leidingwerk, vloerverwarming, meterkast en WKO-systeem. Reserveer dus ook nog een bedrag voor de afbouw; vloer- en muurafwerking, badkamer en keuken;
- Je krijgt twee individuele sessies met architect Time to Access om de indeling van je appartement op maat te maken;
- Ook krijg je een individuele sessie met Land of Plenty om je groene buitenruimte te ontwerpen. Zo hebben we straks een groen en natuurinclusief gebouw.

Planning
Het gebouw is nog steeds in de ontwikkelfase en ronden we de Definitieve Ontwerpfase af. De bouw gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 van start en de verwachte oplevering is in het tweede kwartaal van 2025.

Prijzen en voorfinanciering
Je moet er rekening mee houden dat de prijzen nog voorlopig zijn. Het is immers een CPO en dat betekent dat er nog wat zaken - in gezamenlijk overleg - kunnen worden aangepast. Dat zal van invloed zijn op de prijzen. Ook moet je rekening houden met een deelname fee en voorfinanciering nog voordat er gebouwd gaat worden. De makelaar en de CPO kunnen je er meer over vertellen.

Voor de hoogte van de canon kun je vooralsnog uitgaan van circa 31 euro per vierkante meter per jaar. Afkoop is ook mogelijk. De richtprijzen gaan uit van een basisprijs voor de woning, inclusief binnenwanden, deuren, elektra- en leidingwerk, vloerverwarming, de meterkast en een systeem voor de opslag van warm en koud water (WKO-systeem). De afbouw is daarin niet opgenomen. Denk aan de afwerking van de vloeren en de muren, de inrichting van de badkamer en de installatie van de keuken. Reserveer daar dus ook een bedrag voor.

Meer over CPO BAKSTAYN is ook te vinden op de gelijknamige website, dan krijg je een nog beter beeld van de mogelijkheden. Ben je geïnteresseerd in deelname, neem contact op met de makelaar en laat je informeren en inspireren.

**
*STILL 1 APARTMENT AVAILABLE*

Would you like to live in a spacious, affordable flat of your own design? With a large private terrace and a communal garden? And all this in Amsterdam and a stone's throw from the beach! Is this possible? Yes!
On Centrumeiland we are developing CPO BAKSTAYN, the last CPO self-build plot on the island. CPO stands for Collective Private Ownership which means that we act as project developer together with the construction group. This is hard, but also very rewarding work. This way, we keep the costs of the homes low and have maximum influence on the quality, liveability, sustainability and appearance of our new homes. We are now in the final stages of designing the building and the garden, but there is still plenty of room to design your own flat according to your wishes.
We are a diverse group of Amsterdam residents who differ in age, background and household composition. Diversity is what makes our city so beautiful. We build to stay and that's why affordability of housing is number one.

1 maisonette available:
- building number 3, approx. 90 m2 on ground and first floor with lovely south-west-facing terrace, 4 rooms possible, guide price from €471,043;

Nearby:
- Beach at 5 minutes walking distance
- Primary school 2 minutes walking distance
- Tram at 2 minutes walking distance (by tram 25 minutes to Amsterdam Central Station)
- Catering facilities on Centrumeiland and beach

Features of our design:
- We are creating 18 apartments. The sizes range from 55 m2 to as much as 110 m2. There are ground-floor flats as well as maisonettes. All residences have a beautiful and sunny outdoor space. Because of the great diversity in housing types, we attract a variety of people at different stages of their lives. In this way, we reflect the diversity of the city;
- We provide energy-neutral living through, among other things, solar panels, connection to the WKO system and HR++ glazing. With energy label A++++, we are ready for the future;
- As lovers of Amsterdam architecture, we are inspired by the Amsterdam School and brick. The characteristics of this style have been translated by the architects into a modern design;
- The building invites people to meet each other and people from the neighbourhood. We create a communal space and a courtyard garden that we use together.
- The building will soon be rain-proof, climate-adaptive and nature-inclusive.

How do you want to live?
- The design offers maximum flexibility to plan your own home as the outer walls of the flats are also the load-bearing walls. So you can decide how many bedrooms/bathrooms/workrooms you want and whether you prefer a closed or open kitchen, for example;
- The guide prices are free on name and assume a basic price for the house with internal walls, doors, electrical and pipe work, underfloor heating, meter cupboard and CHP system. So also reserve an amount for the finishing touches; floor and wall finishes, bathroom and kitchen;
- You will get two individual sessions with architect Time to Access to customise the layout of your flat;
- You will also get an individual session with Land of Plenty to design your green outdoor space. So we will soon have a green and nature-inclusive building.

Planning
The building is still in the development phase. We are currently in the finalisation of the Final Design Phase. Construction is expected to start in the first quarter of 2024 and expected completion is in the second quarter of 2025.

Prices and pre-financing
You should note that prices are still provisional. After all, it is a CPO and that means some things can still be adjusted - by mutual agreement. That will affect the prices. You should also take into account a participation fee and pre-financing even before construction starts. The estate agent and the CPO can tell you more about it.

For the height of the canon, you can assume around 31 euros per square metre per year for now. Redemption is also possible. The guide prices assume a basic price for the house, including internal walls, doors, electricity and piping, underfloor heating, the meter box and a system for storing hot and cold water (WKO system). It does not include the finishing work. Think about finishing the floors and walls, fitting the bathroom and installing the kitchen. So reserve an amount for that too.

More about CPO BAKSTAYN can also be found on the website of the same name. If you are interested in participating, contact the estate agent and get informed and inspired.

The sales information has been compiled with care. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative. The buyer has his own obligation to investigate all matters of importance to him. With regard to this property, our office is the seller's estate agent. We advise you to engage an NVM/MVA Estate Agent, who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to engage professional assistance, by law you consider yourself expert enough to oversee all matters of importance. The General Consumer Conditions of the NVM apply.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Bouwnummer
3

Overdracht

Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort woning
maisonnette
Type woning
maisonnette
Bouwjaar
2025

Details

Bouwrijpe bouwgrond
nee
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja
Recreatiewoning
nee

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
90 m²
Inhoud
270 m³

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal woonlagen
2
Aantal etages
2
Aantal badkamers
1
Keuken type
woonkeuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
volledig geisoleerd
Soort verwarming
warmtepomp
Warmwater installatie
aardwarmte

Buitenruimte

Tuintype(n)
geen tuin
Hoofdtuin achterom
nee

Schuur/berging

Voorzieningen
lift, mechanische ventilatie
Bekijk alle kenmerken

Kaart Maisonnette type A Amsterdam

Deel dit object