menu zoeken

Hallie & Van Klooster Makelaardij is aangesloten bij   Disclaimer

Hallie & Van Klooster Makelaardij spant zich in om de inhoud van deze website actueel te houden en deze te voorzien van de juiste informatie. Leest u een tekst of ziet u een foto die naar uw mening niet correct is, of bent u van mening dat belangrijke informatie ontbreekt, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U vindt onze gegevens op de contactpagina. Hebt u een vraag over een bericht dan kunt u die stellen via het webformulier.

Aan de informatie die u op onze site treft kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van informatie die op deze site wordt verstrekt. E-mail berichten worden door Hallie & Van Klooster Makelaardij niet gebruikt bij het aangaan van verplichtingen.

De verkoopinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is puur informatief en mag niet worden beschouwd als een aanbod. Daar waar gesproken wordt over inhoud, oppervlakten of afmetingen moeten deze worden beschouwd als indicatief en als circa maten. U dient als koper zelf onderzoek te verrichten naar zaken die voor u van belang zijn. Wij raden u in dat verband aan uw eigen NVM-makelaar in te schakelen. Een eventuele koopovereenkomst komt alleen tot stand door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door zowel koper als verkoper. Koper kan dan ook geen enkel recht ontlenen aan eerdere gedane toezeggingen en/of uitspraken dan welke vervat zijn in een door partijen getekende koopovereenkomst conform Amsterdams model.

Iedere aansprakelijkheid van Hallie & Van Klooster Makelaardij en allen die daar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverleningen zijn de meest acteele voorwaarden van de NVM van toepassing, via deze link kunt u deze inzien: Algemene Voorwaarden NVM
Instellen