menu zoekenDoe het Selfie – zelfbouwkavels Blok 59

Doe het Selfie – zelfbouwkavels in Blok 59 op IJburg

De verkoop van de laatste twee zelfbouwkavels in Blok 59 is van start gegaan! U kunt nu alle informatie over de kavels en wat u er kunt bouwen vinden op zelfbouwblok59.nl.

 

Kavel 67 en kavel 68 liggen naast elkaar, in het midden van het blok, en vormen het sluitstuk van Blok 59. De koopsom per kavel bedraagt € 280.000 v.o.n. inclusief 50 jaar afgekochte erfpachtcanon.

De verkoop zal plaatsvinden op basis van een notariële loting. Heeft u belangstelling voor één van de kavels, dan ontvangen wij graag een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier kunt u eveneens vinden op de website. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de loting verklaart u – in eerste instantie middels het inschrijfformulier – dat u kunt voldoen aan de financieringseis van € 650.000. Dit is de ondergrens van de benodigde financiering, de werkelijke kosten kunnen hoger uitvallen.

 

Na de loting bij de notaris worden de eerste kandidaten benaderd met het verzoek om een formele financieringsverklaring (zie onder ‘downloads’ op de website) aan te leveren en uitgenodigd voor een gesprek. Voldoet de financieringsverklaring naar oordeel van verkoper aan het gestelde dan blijft het lotnummer van kracht. Is dat niet geval, dan komt het lotnummer – en de reservering – te vervallen.

 

Informatie over de bouwenvelop, wijze van bouwen en andere belangrijke zaken vindt u in de downloads op de website. Inschrijven kan vanaf 7 juni tot 17 juni a.s. tot 13.00 uur.

 

Heeft u nog vragen? Bel ons T 020 – 6 816 716
Instellen