menu zoeken

Hallie & Van Klooster Makelaardij is aangesloten bij   Te Koop
Koop
 € 225.000 - 900.000
Objectsoort
bovenwoning, maisonnette
Aantal beschikbaar
5
Woonoppervlak
50 - 200 m2
Inhoud
135 - 530 m3
 

TIMBERLOFTS – Centrumeiland IJburg

Nieuwbouw

Samen bouwen op Centrumeiland: een nieuwe ontwikkeling voor een woongebouw waar de toekomstige
bewoners meebeslissen over het ontwerp en de invulling van het gebouw. Bewoners worden Mede
Opdrachtgever van het gebouw!

Blok 4 – verschillende appartementen
Op de kop van blok 4 op het eiland mogen 24 tot 32 woningen worden gebouwd. In deze woningen mag vijftig procent van het woonoppervlak als bedrijfsruimte gebruikt worden. Wil jij invloed hebben op het ontwerp van jouw woning en wil je meebeslissen over extra voorzieningen in het gebouw? Wil jij samen met je toekomstige buren bepalen hoe jullie woongebouw eruit gaat zien? Dan is dit bouwproject wellicht interessant voor jou!

Mede Opdrachtgeverschap
Mede Opdrachtgeverschap of kortweg MO houdt in dat de toekomstige bewoners medezeggenschap hebben over het ontwerp van hun woning en het woongebouw. MO gaat uit van gezamenlijke planvorming waarin de ’professional’, in dit geval het architectenbureau Quay Architects zorg draagt voor de organisatie en uitvoering van het bouwproject. Zij tekenen het ontwerp en ondersteunen de bouwgroep op alle financiële, juridische en uitvoerende zaken, stuurt de communicatie aan met opdrachtgevers en verwerken de bewonerswensen in het plan. Ook verwerken zij alle voorschriften voor het kavelpaspoort, bouwbesluit en bestemmingsplan, bewaken het bouwbudget en voeren besprekingen met de gemeente en adviseurs.
Als Mede Opdrachtgever kan je je woning afstemmen op jouw persoonlijke wensen en kan je meebeslissen over tal van gemeenschappelijke voorzieningen in het woongebouw. Je krijgt zeggenschap over de indeling van jouw appartement maar ook over de mogelijkheid van een gemeenschappelijke daktuin met een kas. Denk aan de mogelijkheid van flexibel verhuurbare werkplekken waar je ongestoord kan werken of aan een gemeenschappelijke ruimte voor diners, feestjes en yogalessen of wil je liever autodelen met je buren. Ideeën die bijdragen aan een
prettige woonomgeving voor jou en je buren zodat er een gezellig nabuurschap ontstaat!

Mede Opdrachtgeverschap geeft de bewoners een kans om een woongebouw te creëren waarin
hun woonwensen zijn gerealiseerd. Zo ontstaat er een uniek ontworpen gebouw waarin de
bewoners een een sterke sociale cohesie hebben!

Centrumeiland
Het Centrumeiland is bekend van strandtent Blijburg aan het IJmeerderstrand, momenteel bekend als de broedplaats Lolaland en het feestelijke restaurant Haas & Popi. Het eiland is volop in ontwikkeling en op verschillende plekken is de bouw van woningen al gestart. Het ontwerp voor het eiland kenmerkt zich door de hoge ambitie in duurzaamheid, de ontwikkeling van natuurbeleving aan de oevers en de hoge dichtheid van bebouwing met zelfbouwkavels. Deze
ambities zijn nader omschreven in het kavelpaspoort. Om aan de ambities van de Gemeente tegemoet te komen heeft Quay Architects al enkele uitgangspunten uitgewerkt die goed aansluiten op wensen en eisen uit dit kavelpaspoort.

Duurzaam en groen
Wij hechten veel waarde aan een verantwoord gebouw voor toekomstige generaties. Daarom willen wij een gebouw maken dat het milieu qua materiaal en energieverbruik zo min mogelijk belast. Dit kan door de wanden en vloeren van het gebouw in hout uit te voeren, zo beperken we de uitstoot van schadelijke gassen als CO2 en fijnstoffen met een enorme sprong, tevens is hout uitstekend herbruikbaar. Overige materialen gaan we ook natuurlijk afstemmen op deze uitgangspunten.
Qua energieverbruik kunnen we door toepassing van hoogwaardige isolatie, Warmte Koude Opslag (WKO), Warmte TerugWinning (WTW) en zonnepanelen het gebouw energie neutraal maken of zelfs energie laten leveren. Zo zijn ambities van de Gemeente geborgd in het plan en bouwen we een toekomstbestendig en duurzaam gebouw.

Wat gaan we bouwen
Op basis van de afmeting van de kavel, de toegestane bouwhoogte en het gewenste woningaantal heeft Quay Architects een schetsontwerp getekend waarin 32 woningen passen inclusief overdekt parkeren en enkele nader uit te werken gemeenschappelijke ruimten. Dit model geeft een goed beeld van de mogelijkheden van het kavel, de bezonning van gevels, de afmeting van de tuin en de oriëntatie van het gebouw in de buurt.
Het woningaantal, woningtype en de gewenste oppervlakten kunnen naar wens worden afgestemd, uiteraard dienen we wel rekening te houden met de nodige bouwkundige voorzieningen als galerijen, liften, trappen, balkons en schachten. In het huidige model variëren de woningen van 45 m2 tot 180 m2

Het afwerkingsniveau van het gebouw wordt in overleg afgestemd, de architect zal inzicht geven in de mogelijkheden. Uiteindelijk bepalen de toekomstige bewoners of liever de ’mede opdrachtgevers’ hoe hun ideale woning er uit gaat zien en hoe de ’collectieve ruimten’ worden ingericht.

Wat gaat het kosten?
Een indicatie voor de koop van het bouwproject is 4.500 euro per M2 inclusief BTW, exclusief erfpacht. Deze prijs is natuurlijk afhankelijk van het uiteindelijk ontwerp, de woonwensen van de bewoners, het niveau van afwerking en de ontwikkeling van de bouwprijzen. Vroege instappers kunnen nog volop meebeslissen, naar mate het proces vordert worden er meer zaken vastgelegd en verminderd de inspraakmogelijkheid. De inschrijving voor het plan is open.
Qua planning verwachten we dat we eind volgend jaar een bouwvergunning ontvangen. Vervolgens kunnen we de koop aanneemovereenkomsten afsluiten en kan de bouw gestart worden. In het voorjaar van 2023 kunnen de woningen worden opgeleverd!

Doe je mee?
Wil je groot of klein wonen met gemeenschappelijke voorzieningen die jouw woongenot verhogen, een eigen werkruimte, sterke sociale binding in het woongebouwen, duurzaam, milieuvriendelijk en energieneutraal, op een superleuk eiland op het Centrumeiland IJburg, begeleidt door professionele architecten en bouwbegeleiders.
Voel je je aangesproken door de plannen voor TIMBERLOFTS en wil je meedoen in het plan dan willen we je graag uitnodigen om bij ons aan te sluiten als toekomstige bewoner(s) van het project en en als Mede Opdrachtgever deel te nemen aan de vormgeving en ontwikkeling van het plan. De inschrijving voor het plan is geopend.

Quay Architects
is door inschrijving op een Europese Aanbesteding van de Gemeente Amsterdam geselecteerd om een bouwgroep samen te stellen voor Mede Opdrachtgeverschap voor Blok 04 kavel 01 op Centrumeiland. Quay Architects is een gerenommeerd Amsterdams architectenbureau met een ruime expertise in woningbouw en heeft veel ervaring met het begeleiden van bouwgroepen.

Cocolofts.nl
Cocolofts is een platform waar de zelfbouw-collectieven als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) of Mede Opdrachtgeverschap (MO) van Quay Architects worden weergegeven. Op onze website Cocolofts.nl kunt u meer informatie vinden over bouwgroepen die wij begeleiden of begeleid hebben.
Soms starten wij met een locatie en zoeken wij daar bewoners voor die samen met ons een plan willen ontwikkelen. Soms zijn er (startende) bewonersgroepen die nog een locatie zoeken. Dan helpen wij je graag met het vinden van gelijkgestemden en met het vinden van een locatie! Dus ben je nieuwsgierig en je hebt er wel oren naar; meld je dan bij ons aan.


Woningtypes

Appartement

nieuwbouw  € 285.000

Herenhuis

nieuwbouw  € 540.000

Maisonnette

nieuwbouw  € 675.000

Penthouse

nieuwbouw  € 495.000

bel ons 020-6 816 716
 Instellen