menu zoeken

Hallie & Van Klooster Makelaardij is aangesloten bij   Te Koop
Koop
 € 617.400 - 890.165
Objectsoort
eengezinswoning, tussenwoning, herenhuis
Aantal beschikbaar
26
Woonoppervlak
110 - 158 m2
Inhoud
297 - 425 m3
 

De Verbinding Amsterdam

Nieuwbouw

ENGLISH BELOW

**** EIND ZOMER 2020 WONEN IN EEN FONKELNIEUWE GEZINSWONING MET GROTE TUIN? ****

Interesse? Bel gelijk Hallie & Van Klooster Makelaardij (020 – 6 816 716) of kom op zaterdag 16 november (11.00-12.30 uur) naar het open huis aan de Krommeniestraat in Amsterdam (bouwplaats).

Graag laten wij u zien en informeren wij u uitgebreid hoe De Verbinding allemaal gaat worden: van bouwterrein nu tot een prachtig project van mooie gezinswoningen met een hof en een tuinengebied straks. Alle verkoopinformatie kunt u ook vast bekijken op DEVERBINDING-AMSTERDAM.NL

Riante herenhuizen van 142 m2
————————————
De nog beschikbare herenhuizen, met eigen voordeur aan de Krommeniestraat, hebben woonoppervlaktes van circa 142 m2 verdeeld over vier woonlagen. Je hebt een eigen terras, grenzend aan een groot gemeenschappelijk tuinengebied achter de woning. Bijzonder zijn daarnaast de ruime tuinkamer óf een grote woonkeuken op de begane grond aan de tuin, de master bedroom, het riante dakterras van 17 vierkante meter, én de mogelijkheid van een keuken op twee plekken: op de begane grond of op de eerste verdieping. Direct onder je huis heb je een zeer royale berging, die je (optioneel) via de woning kunt bereiken.

Je auto parkeer je in de parkeergarage tegenover. Een deel van de herenhuizen is met twee voordeuren zeer geschikt voor werken aan huis. Toch kun je ook in deze woningen 100 procent wonen. De koopsommen beginnen bij 775.520 euro (v.o.n.), op basis van een jaarlijkse erfpachtcanon, exclusief parkeerplaats.

Gezinswoningen aan het hof en binnentuin
———————————————-
Er zijn nog enkele hofwoningen rondom het hof beschikbaar. Het gaat om een 3-kamerhofwoning van circa 110 m2 met drie verdiepingen en een terras/tuin en dakterras, een 5-kamerhofwoning van circa 141 m2 met drie verdiepingen en een terras/tuin en twee dakterrassen en een grote versie daarvan van circa 158 m2. Alle woningen grenzen met hun terras aan een groot tuinengebied. De prijzen zijn respectievelijk 617.400, 774.305 en 890.165 euro (v.o.n.), op basis van een jaarlijkse erfpachtcanon, exclusief parkeerplaats.

Al wonen na zomer 2020!
——————————–
De bouw van De Verbinding loopt zeer voortvarend en de prognose oplevering van de gezinswoningen is al rond augustus/september 2020!

Schitterend tuinengebied
——————————
Het tuinengebied van De Verbinding wordt ontworpen door een landschapsarchitect en is gemeenschappelijk bezit. Dat betekent dat de bewoners verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en het gebruik. De woningen zullen de gehele binnentuin omsluiten. Daardoor is het een uitstekende plek om je even aan de stadse drukte te onttrekken en met je buren een praatje te maken. Voor kinderen is het een fijne en veilige plek om buiten te spelen. Bijzonder in het binnengebied is de plukgaard. Fraaie poorten verbinden de binnentuin met de wijk.

Zeer energiezuinig wonen: uitstekende isolatie, zonnepanelen en warmtepompen
——————————————————————————————
De woningen van De Verbinding zijn extreem duurzame woningen door warmtepompsysteem, WTW installatie en zonnepanelen op het gmeenschappelijke dak. Ze worden volledig gasloos. Het project heeft een ’Groenverklaring’ van Register Groenverklaringen. Dit is een openbaar register voor nieuwbouwprojecten die voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten. Deze kan worden gebruikt voor het aanvragen van bijzondere hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting. Ook heel duurzaam: De Verbinding krijgt twee deelauto’s (BMW i3’s), bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik.

Op-en-top Amsterdams
————————–
De Spaarndammerbuurt is een gezellig buurtje. Lekker gemixt en op-en-top Amsterdams. En dat zie je terug in het horeca- en winkelaanbod. BAUT heeft zich hier net gevestigd en overal zie je hippe pop-up-stores en nieuwe restaurants. Iedereen leeft hier samen in een buurt waar altijd wat te doen is en waar je net zo snel de volledige rust vindt. Bijvoorbeeld in het Westerpark.

De Spaarndammerbuurt wordt gezien als een van de monumenten van de Amsterdamse School. Wandel rond en ontdek de rijke detaillering in de gebouwen en laat je verdwalen door hofjes en plantsoenen. Deze bereik je via mooi vormgegeven poorten. De Verbinding wordt het nieuwste monument van de Spaarndammerbuurt. Helemaal in stijl en toch ontzettend eigen en helemaal van nu.

Parkeren in parkeerkelder
—————————–
Hoe het met je auto zit? Die parkeer je in de parkeerkelder onder de binnentuin. Daar zijn speciaal voor bewoners parkeerplaatsen beschikbaar, voor 46.000 euro (v.o.n.). Hier staan ook de twee deelauto’s.

Nabij diverse hotspots van Amsterdam.
———————————————————————–
Op loopafstand ligt bijvoorbeeld de Houthaven. Daar vind je, behalve onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen, ook diverse uitgaansgelegenheden, zoals Theater Amsterdam en de restaurants Pont13 en REM Eiland. Bovendien woon je niet ver van de binnenstad en de Jordaan, met (onder meer) de bekende winkelstraten Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat. Nog dichter bij huis: het Westerpark en de gezellige Spaarndammerstraat, met leuke winkels en eettentjes. Je hebt hier dus alle voorzieningen bij de hand.

———————————————————————————————

**** END OF SUMMER 2020 TO LIVE IN A BRAND NEW FAMILY HOME WITH LARGE GARDEN? ****

Interested? Immediately call Hallie & Van Klooster Makelaardij (020 – 6 816 716) or come to the open house on Krommeniestraat in Amsterdam (construction site) on Saturday 2 November (11.00 am – 12.30 pm).

We are happy to show you and inform you in detail about how De Verbinding will all become: from building site now to a wonderful project of beautiful family homes with a court and a garden area later. You can also view all sales information on DEVERBINDING-AMSTERDAM.NL

Spacious townhouses of 142 m2
————————————
The still available town houses, with their own front door on the Krommeniestraat, have living areas of approximately 142 m2 spread over four floors. You have your own terrace, adjacent to a large communal garden area behind the house. Special are also the spacious garden room or a large kitchen on the ground floor to the garden, the master bedroom, the spacious roof terrace of 17 square meters, and the possibility of a kitchen in two places: on the ground floor or on the first floor. Immediately below your house you have a very large storage room, which you (optionally) can reach through the house.

You park your car in the parking garage opposite. Part of the mansions with two front doors is very suitable for working at home. Yet you can also live 100 percent in these homes. The purchase prices start at 775,520 euros (v.o.n.), based on an annual lease rent, excluding parking.

Family houses at the court and inner garden
———————————————-
There are still a few court houses available around the court. It is a 3-room house of approximately 110 m2 with three floors and a terrace / garden and roof terrace, a 5-room house of approximately 141 m2 with three floors and a terrace / garden and two roof terraces and a large version thereof of approximately 158 m2 . All properties border their large garden area with their terrace. The prices are respectively 617,400, 774,305 and 890,165 euros (v.o.n.), based on an annual lease rent, excluding parking.

ALREADY LIVING AFTER SUMMER 2020!
——————————–
The construction of De Verbinding is going very well and the projected completion of the family homes is already around August / September 2020!

Very energy efficient living: excellent insulation, solar panels and heat pumps
————————————————– —————————————-
The homes of De Connection are extremely sustainable homes due to heat pump system, heat recovery system and solar panels on the common roof. They become completely gasless. The project has a ’Green Declaration’ from Register Green Declarations. Also very sustainable: The Connection gets two shared cars (BMW i3s), intended for common use.

Parking in parking garage
—————————–
How’s your car doing? You can park it in the parking garage under the courtyard. There are parking spaces available especially for residents, for 46,000 euros (v.o.n.). Here are also the two shared cars.

Near various hotspots of Amsterdam.
————————————————– ———————
Moreover, you live not far from the city center and the Jordaan, with (among other things) the famous shopping streets Haarlemmerdijk and Haarlemmerstraat. Even closer to home: the Westerpark and the cozy Spaarndammerstraat, with nice shops and eateries. So you have all the facilities at hand here.


Woningtypes

Herenhuizen

nieuwbouw  € 775.520 - 780.650

Hofwoningen

nieuwbouw  € 617.400 - 890.165

bel ons 020-6 816 716
 Instellen