menu zoeken

Hallie & Van Klooster Makelaardij is aangesloten bij   Verkocht onder voorbehoud
Vraagprijs 
Verkocht onder voorbehoud
Woonoppervlak
179m2
Inhoud
784m3
Perceel
214m2
Kamers
6 kamers
Slaapkamers
5 slaapkamers
Objectsoort
villa
Bouwtype
bestaande bouw
Bouwjaar
2007
 

Pieter Holmstraat 36 Amsterdam

(English text see below)

Heel bijzonder wonen in het huis van de Architect! Als pionier voor één van de eerste zelfbouwkavels op IJburg ontwierp Egon Kuchlein, de architect van deze vrijstaande stadsvilla, een thuis voor zijn eigen gezin. Het resultaat mag gezien worden. De beslist indrukwekkende indeling en ontwerp is inmiddels heel regelmatig geroemd in kranten, websites en met reacties van de vele bezoekers. Dit bijzondere huis met bijnaam ‘het blauwe huis’ is nog deze zomer te koop!

De woonkamer, ontworpen op de verdieping, is op het zuiden georiënteerd. De keuken op de begane grond kijkt uit op de tuin. Deze ruimtes hebben grote openslaande ramen met glas van vloer tot plafond. De woonkamer heeft een loft-achtige atmosfeer. De gemeenschappelijke ruimten zijn hoger dan de privé vertrekken, de doorgangen zijn smal gehouden. De route van buiten naar binnen is zo duidelijk geleed. De woning is opgebouwd uit kalkzandsteen met een blauwe buitengevel-isolatie. De ruwhouten kozijnen en details geven het huis een stoer karakter.

Toepassing van energiezuinige technieken, warmtepomp met lage temperatuur vloer
verwarming, zonnepanelen, natuurlijke ventilatie, hoge isolatiewaarden van dak, wand
en vloer, speciaal warmtewerend glas, aandacht voor koudebrugdetails en oriëntatie.
De woning is levensloop bestendig, aanpasbaar en uitbreidbaar.

Vanwege de hoekligging (Pieter Holmstraat en Pybo Steenstrastraat), heeft de woning zicht over het water, waar u in de zomer een duik in kunt nemen en waar in de winter regelmatig geschaatst kan worden. . Aan de overzijde ligt het Diemerpark, met vele recreatie en sportmogelijkheden. Het Steigereiland kenmerkt zich door de grote variaties aan woningen, veelal zelfbouwkavels. Daarentegen zijn de meeste woningen in de directe omgeving geschakeld of missen het zicht op het water. Deze woning is vrijstaand én heeft wel dit fraaie uitzicht.

De woning is ruim van opzet (179m2) met een mogelijkheid de garage van bijna 14 m2 eenvoudig bij de woning te betrekken. Deze garageruimte is hier al op voorbereid met isolatie en mogelijke vloerverwarming Echter met 6 kamers naast de grote woonkeuken is dat wellicht totaal niet nodig. De opzet is ook al zodanig dat kantoor aan huis tevens tot de mogelijkheden behoort. Op de oprit is ruimte voor twee auto’s.

Indeling:
Begane grond: Voortuin, oprit tot garage en voordeur. Entree, hal, toilet, grote woonkeuken (26m2) aan de zonnige tuinzijde met een achterom. Twee slaapkamers en een derde grote slaapkamer die dienst gedaan heeft als kantoor aan huis (18m2). Via een trap, met daaronder bergruime, toegang tot de etage

Eerste verdieping: zeer ruime woonkamer (51m2) met fantastisch uitzicht, houtkachel, slaapkamer (15m2) en badkamer met bad, douche, wastafel en toilet.

Tweede verdieping: een grote ruimte van 23m2 met vele mogelijkheden. Daaromheen het dakterras met de hele dag zon. Deze verdieping is zeer stijlvol gebouwd en al voorbereid om er een badkamer aan te leggen.

Omgeving:
Steigereiland-Zuid is bijzonder populair als eiland vooraan op IJburg, mede vanwege het dorpse karakter en relatief veel zelfbouw; er is voldoende speel-, zwem- en sportgelegenheid, een basisschool, kinderopvang en een dependance van Muziekschool Amsterdam, kortom een bijzonder familievriendelijk eiland.

De woning ligt niet ver van winkelcentrum IJburg alwaar twee supermarkten (Vomar en Albert Heijn) en diverse speciaalzaken zoals een bakker, slager, bloemist en drogist. Nabij gelegen is het Diemerpark.

Het centrum van Amsterdam is binnen een kwartier bereikbaar met tram 26; de tramhalte ligt op slechts 2 minuten loopafstand en de A10 ligt binnen handbereik. Vanaf Haveneiland biedt bus 66 in 20 minuten verbinding met Amsterdam Zuidoost. De Nesciobrug biedt fietsers toegang tot Amsterdam Oost/Watergraafsmeer en natuurlijk het Centrum

De woning is gelegen op erfpachtgrond uitgegeven door de gemeente Amsterdam met voorwaarden AB2000, voortdurend tot 2054. De canon is momenteel 4375 euro per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd (index min 1%) . Qua woonlasten is het goed te noemen dat de erfpacht fiscaal aftrekbaar is indien het een eigen woning betreft en hoeven er geen vaste maandelijkse servicekosten voldaan te worden omdat het onderhoud van de woning volledig in eigen hand is (geen VVE).

Kortom, een bijzonder huis, ruim genoeg voor een groot gezin. Daarnaast het uitzicht en de vele opties tot uitbreiding/aanpassingen of een kantoor aan huis maken dit tot een aantrekkelijke woning!

Bijzonderheden
– Karakteristieke vrijstaande stadsvilla,
– Voor-, achter- en zijtuin
– Gelegen op steigereiland met fraai uitzicht
– Ruim dakterras
– Eigen parkeergelegenheid voor meerdere auto’s
– Energielabel A (Zonnepanelen, warmtepomp, dubbelglas)
– Gelegen op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam.
– Oplevering in overleg

Living in the house of the Architect! As a pioneer for one of the first self-build plots on IJburg, Egon Kuchlein, the architect of this city villa, designed a home for his own family. The result is impressive. The layout and design has since been praised regularly in newspapers, websites and with reactions from many visitors. This special house with the nickname "the blue house" is for sale this summer!

The living room, designed on the first floor, is oriented to the south. The kitchen on the ground floor overlooks the garden. These spaces have large windows with floor-to-ceiling glass. The living room has a loft-like atmosphere. The common areas have higher ceilings than the private rooms, the passageways are kept narrow. The route from outside to inside is clearly articulated. The house is made of sand-lime brick with blue exterior wall insulation. The rough wooden frames and details give the house a tough character.

Application of energy efficient technologies, heat pump with low temperature floor
heating, solar panels, natural ventilation, high insulation values of roof, wall
and floor, special heat-resistant glass, attention to thermal bridge details and orientation.
The house is life-resistant, adaptable and expandable.

Because of the corner location (Pieter Holmstraat and Pybo Steenstrastraat), the house has a view over the water, where you can take a dip in the summer and where you can skate regularly in the winter. . On the opposite side is the Diemerpark, with many recreation and sports options. Steigereiland is characterized by the large variations of houses, often self-build plots. In contrast, most homes are connected or lack the view of the water. This property is detached and does have this beautiful view.

The house is spacious (179 m2) with a possibility to easily integrate the garage (of almost 14 m2) with the house. This garage space is already prepared for this integration with insulation and possible underfloor heating. However, with 6 rooms next to the large kitchen, that may not be necessary at all. Having a office at home is possible too. There is room for two cars in the driveway.

Layout:
Ground floor: Front garden, driveway to garage and front door. Entrance, hall, toilet, large kitchen (26m2) on the sunny garden side with a back entrance. Two bedrooms and a third large bedroom that served as a home office (18 m2). Via a staircase, with underneath mountain room, access to the first floor.
First floor: very spacious living room (51 m2) with fantastic views, wood burning stove, bedroom (15 m2) and bathroom with bath, shower, sink and toilet.
Second floor: a large space of 23 m2 with many possibilities. Surrounded the roof terrace with the sun all day. This floor is very stylishly built and already prepared for placing a bathroom if required.

Surroundings:
Steigereiland-Zuid is particularly popular as an island at the front of IJburg, partly due to its village character and relatively much self-building; there is ample play, swimming and sports facilities, a primary school, childcare and a branch of Music School Amsterdam, in short, a particularly family-friendly island.
The house is not far from the IJburg shopping center where two supermarkets (Vomar and Albert Heijn) and various specialty shops such as a bakery, butcher, florist and drugstore. Nearby is the Diemerpark.
The center of Amsterdam can be reached within fifteen minutes by tram 26; the tram stop is only a few minutes walking distance away and the A10 is within easy reach. From Haveneiland, bus 66 provides a connection to Amsterdam Southeast in 20 minutes. The Nescio Bridge offers cyclists access to Amsterdam East / Watergraafsmeer and of course the Center

The property is located on leasehold land issued by the municipality of Amsterdam with conditions AB2000, constantly until 2054. The canon is currently 4375 euros per year and is indexed annually (consumer price index minus 1%). In terms of housing costs, it is good to realize that the ground lease is tax deductible (if it concerns an owner-occupied home) and no fixed monthly service costs have to be paid because the maintenance of the home is entirely in own hands (no VVE).

In summary, a special house, spacious enough for a large family. In addition, the view and the many options for expansion, adaptation or home office make this an attractive property!

Characteristics
– Characteristic detached city villa,
– Front, back and side garden
– Located on Steigereiland with a beautiful view
– Spacious roof terrace
– Private parking for several cars
– Energy rating A (solar panels, heat pump, double glazing)
– Located on leasehold land of the municipality of Amsterdam

download brochure

bel ons 020-6 816 716
 Instellen