menu zoeken

Hallie & Van Klooster Makelaardij is aangesloten bij   Te Koop
Vraagprijs 
 € 1.350.000 k.k.
Woonoppervlak
182m2
Inhoud
650m3
Perceel
-
Kamers
4 kamers
Slaapkamers
3 slaapkamers
Objectsoort
penthouse
Bouwtype
nieuwbouw
Bouwjaar
2019
 

Narva-eiland 31 Amsterdam

–english text below—-

Vooraankondiging:
Nieuwbouw zonder wachten! Binnenkort komt dit fraaie penthouse met parkeerplaats in de Houthavens in de verkoop. De sleuteloverdracht kan waarschijnlijk al medio September 2019 plaats vinden. Nadat de woning opgeleverd is aan de huidige eigenaar, zullen foto’s worden gemaakt van het mooie uitzicht en van beide woonverdiepingen. Tevens zal dan de woning formeel ingemeten worden en zal de presentatie op funda aangepast worden waarna de woning daadwerkelijk bezichtigd kan worden. Echter nu al kunt u uw interesse aan ons doorgeven zodat we u kunnen voorzien van de nodige voorinformatie en komen we wellicht tot een belangrijke vervolgstap.

Narva-eiland is de straatnaam en ligt in het hartje van Houthavens. Een groot deel van de straat is reeds opgeleverd en er wordt volop gewoond. De straat zegt het al: het is een eiland. Eén veilige woonstraat zonder auto’s met mooie woningen omgeven door water. Auto’s worden geparkeerd op de privé plekken onder de straat. De leuke bruggetjes verbinden Narva-eiland met de andere eilanden op de Houthavens.
Het grote penthouse op Narva-eiland 31 bestaat uit twee woonlagen. Samen circa 182m2 exclusief de buitenruimtes en berging. Daarnaast is er een privé parkeerplek onder het gebouw (inclusief in de vraagprijs). De woning wordt in casco staat geleverd zodat u na het verkrijgen van de sleutel, de woning geheel naar eigen smaak kunt af werken. Het penthouse ligt op de hoek van het bouwblok met fraai uitzicht over water, bruggetjes en het leven in de Houthavens.

Indeling:
Via een centrale hal bereikt u met de lift of trap de woning op de 3e etage. De ruime hal geeft toegang tot 3 slaapkamers, toilet, twee badkamers en de bergruimte met wasmachine aansluiting. Een van de slaapkamers is bijzonder groot en door de hoekligging zeer licht.
Via de trap komt u in de woonkamer op de 4e etage. Deze ruimte is circa 83m2 met toegang tot het terras van 13m2 aan de waterzijde met middag/avondzon en een terras aan de straatzijde van 11m2 met middag/ochtendzon. Deze ruimte heeft tevens de aansluiting voor de keuken welke heel royaal in de ruimte past.

100% klimaatneutraal wonen:
de woningen zijn zeer duurzaam en energiezuinig gebouwd met ene EPC van slechts 0.15. De woning is gebouwd volgens het ‘Trias Energetica’ concept. Dit is een combinatie energiebesparende, duurzame maatregelen beginnend met een hoge mate van isolatie, duurzame energie via het stadswarmtenet en energieopwekking op locatie. Het huis wordt verwarmd middels vloerverwarming op temperatuur gebracht door industriële restwarmte en verkoeld via het zelfde principe echter met koud water uit het IJ. Daarnaast krijgt u een aantal zonnepanelen op het dak om het geheel daadwerkelijk zo vele mogelijk klimaatneutraal te maken.

Erfpacht:
De woning ligt op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam. De canon daarvoor is 4765 euro per jaar, vast voor 10 jaar onder voorwaarden van 2000. De huidige eigenaar heeft een (vrijblijvende) aanvraag bij de gemeente ingediend voor de omzetting tot eeuwigdurende afkoop.
Algemeen:
De woning wordt casco geleverd. In de plattegrond op de slaapetage is slechts binnen de badruimtes, de plaats van bad, douche, wastafels en toilet aangegeven.
In overleg zou de woning ook turnkey geleverd kunnen worden met een meerprijs afhankelijk van de smaak en eisen.
Samenvattend:
• Schitterend penthouse in de Houthavens
• ca 182 m2 woonoppervlak
• twee terrassen
• eigen parkeerplek (inclusief in de prijs)
• Casco levering
• Turnkey levering in overleg mogelijk echter tegen meerprijs
• Erfpacht 4765 euro per jaar
• Eventueel voordeel van overdrachtsbelasting is voor de verkoper
• Levering medio September 2019

Advance notice:
A new constructed house without waiting! This beautiful penthouse with parkingplace in the Houthavens will soon be available for sale. The transfer of the key can probably already take place mid September 2019. At the moment the house will be delivered to the current owner, photos will be made of the beautiful views and of both living floors. The property will also be formally measured and the presentation on funda will be adjusted, after which the property can actually be viewed. However, you can already pass on your interest to us so that we can provide you with the necessary preliminary information and we may come to an important next step.

‘Narva Island’ is the street name and is located in the heart of Houthavens. A large part of the street has already been completed and there are plenty of houses already in use. The street says it all: it is an island! A safe residential street without cars with beautiful homes surrounded by water. Cars are parked in private places under the street. The nice bridges connect Narva island with the other islands on the Houthavens.
The large penthouse on Narva Island 31 consists of two floors. Together approximately 182m2 excluding the outdoor spaces and storage. There is also a private parking space under the building (including in the asking price). The property is delivered in basic (Casco) condition so that after obtaining the key, you can finish the property to your own taste. The penthouse is on the corner of the block with a beautiful view of water, bridges and life in the Houthavens.

Layout:
Via a central hall you can reach the property on the 3rd floor by elevator or stairs. The spacious hall gives access to 3 bedrooms, toilet, two bathrooms and the storage room with washing machine connection. One of the bedrooms is particularly large and very light due to the corner location.
Via the stairs you enter the living room on the 4th floor. This space is approximately 83m2 with access to the terrace of 13m2 on the water side with afternoon / evening sun and a terrace on the street side of 11m2 with afternoon / morning sun. This space also is prepared for the kitchen which fits generously into the space.

100% climate neutral living:
the houses are very durable and energy efficient with an EPC of only 0.15. The house is built according to the "Trias Energetica" concept. This is a combination of energy-saving, sustainable measures starting with a high degree of insulation, sustainable energy via the district heating network and energy generation on location. The house is heated by means of underfloor heating brought up to temperature by industrial residual heat and cooled by the same principle, but with cold water from the IJ. In addition, you get a number of solar panels on the roof to make the whole as many climate neutral as possible.

Ground lease:
The property is on leasehold land of the municipality of Amsterdam. The ground rent for this is 4765 euros per year, fixed for 10 years under the conditions of 2000.

General:
The property will be delivered in basic/casco condition. The floor plan only indicates the location of the bath, shower, washbasins and toilet within the bath rooms.
In consultation, the home could also be delivered turnkey with an additional cost depending on taste and requirements.

Summarizing:
• Beautiful new penthouse in the Houthavens
• Approximately 182 m2 of living space
• Two terraces
• Own parking place (included in the price)
• Casco delivery
• Turnkey delivery possible in consultation, but at an additional cost
• Leasehold 4765 euros per year
• Any benefit of transfer tax is for the seller
• Delivery mid September 2019

download brochure

bel ons 020-6 816 716
 Instellen