menu zoeken

Hallie & Van Klooster Makelaardij is aangesloten bij   Te Koop
Koopsom 
 € 617.400 v.o.n.
Woonoppervlak
110m2
Inhoud
295m3
Perceel
-
Kamers
4 kamers
Slaapkamers
2 slaapkamers
Objectsoort
eengezinswoning
Bouwtype
nieuwbouw
Bouwjaar
2019
 

Krommeniestraat 91 Amsterdam West

ENGLISH BELOW

***FONKELNIEUWE 3-KAMERGEZINSWONING MET RUIME WOONKEUKEN IN GROOT TUINENGEBIED!***

In de aantrekkelijke Spaarndammerbuurt in West, dichtbij het centrum en de Jordaan, wordt deze prachtige compacte gezinswoning van circa 110 m2 gebouwd. De bouw is volop bezig en de prognose voor de oplevering is al augustus/september 2020!

De entree van de woning is straks vanaf de nieuwe Krommeniestraat, via fraaie naar Amsterdamse School stijl ontworpen poorten naar een groot binnenhof, waar de entrees van de hofwoningen elegen zijn. Het eigen terras aan de achterzijde grenst aan een zeer groot gemeenschappelijk tuinengebied met reeds bestaande oude bomen en wordt in overleg met de nieuwe bewoners als een groene gaard aangelegd.

Op de begane grond ligt de ruime woonkeuken (ca. 25 m²) met grote openslaande deuren met zijlichten naar het eigen terras op het Zuid Westen. Vandaaruit is gelijk het grote gemeenschappelijke tuinengebied te betreden. Naast de entree beschikt de begane grond over een separaat toilet en bevindt zich hier de entree naar de grote berging van ca. 31 m2 groot. De berging heeft een normale verdiepingshoogte en is naar keuze via de begane grond of vanuit de parkeergarage te bereiken. Hoe comfortabel wil je het hebben? Deze 31m2 is zelfs bovenop de circa 110 m2 woonoppervlak. Bijzonder detail van de begane grond is de plafondhoogte van 3.28!

Op de 1e verdieping ligt de zonnige woonkamer. De woonkamer is gelegen op de hoek, dus heeft van twee kanten licht! Ook op deze verdieping een lichte slaapkamer met een badkamer ensuite. Deze wordt standaard voorzien van sanitair en tegelwerk, maar daar zijn (op dit moment) door de koper nog eigen keuzes in te maken

Op de 2e verdieping is de 2e slaapkamer gesitueerd. Aan deze kamer grenst een zonnig terras gelegen op het Zuid Westen, met uitzicht over het hele tuinengebied. Op deze verdieping is tevens een 2e (casco) badkamer gerealiseerd. Naar wens kan ook deze badkamer (op dit moment) no met sanitair en tegelwerk worden uitgevoerd.

De koopsom van de woning is € 617.400 vrij op naam. Dit is inclusief de eerste twee jaar erfpachtcanon (indexcanon). Bij de woning dient een eigen parkeerplaats in het souterrain te worden gekocht van € 46.000. De aanschaf van de trap tussen de begane grond en het souterrain is € 3.500.

Interesse?
————-
Bel gelijk Hallie & Van Klooster Makelaardij (020 – 6 816 716) of kom op zaterdag 16 november (11.00-12.30 uur) naar het open huis aan de Krommeniestraat in Amsterdam (bouwplaats).

Schitterend tuinengebied
——————————
Het tuinengebied van De Verbinding wordt ontworpen door een landschapsarchitect en is gemeenschappelijk bezit. Dat betekent dat de bewoners verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en het gebruik. De woningen zullen de gehele binnentuin omsluiten. Daardoor is het een uitstekende plek om je even aan de stadse drukte te onttrekken en met je buren een praatje te maken. Voor kinderen is het een fijne en veilige plek om buiten te spelen. Bijzonder in het binnengebied is de plukgaard. Fraaie poorten verbinden de binnentuin met de wijk.

Zeer energiezuinig wonen: uitstekende isolatie, zonnepanelen en warmtepompen
——————————————————————————————
De woningen van De Verbinding zijn extreem duurzame woningen door warmtepompsysteem, WTW installatie en zonnepanelen op het gmeenschappelijke dak. Ze worden volledig gasloos. Het project heeft een ‘Groenverklaring’ van Register Groenverklaringen. Dit is een openbaar register voor nieuwbouwprojecten die voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten. Deze kan worden gebruikt voor het aanvragen van bijzondere hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting. Ook heel duurzaam: De Verbinding krijgt twee deelauto’s (BMW i3’s), bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik.

Op-en-top Amsterdams
————————–
De Spaarndammerbuurt is een gezellig buurtje. Lekker gemixt en op-en-top Amsterdams. En dat zie je terug in het horeca- en winkelaanbod. BAUT heeft zich hier net gevestigd en overal zie je hippe pop-up-stores en nieuwe restaurants. Iedereen leeft hier samen in een buurt waar altijd wat te doen is en waar je net zo snel de volledige rust vindt. Bijvoorbeeld in het Westerpark.

De Spaarndammerbuurt wordt gezien als een van de monumenten van de Amsterdamse School. Wandel rond en ontdek de rijke detaillering in de gebouwen en laat je verdwalen door hofjes en plantsoenen. Deze bereik je via mooi vormgegeven poorten. De Verbinding wordt het nieuwste monument van de Spaarndammerbuurt. Helemaal in stijl en toch ontzettend eigen en helemaal van nu.

Nabij diverse hotspots van Amsterdam.
———————————————————————–
Op loopafstand ligt bijvoorbeeld de Houthaven. Daar vind je, behalve onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen, ook diverse uitgaansgelegenheden, zoals Theater Amsterdam en de restaurants Pont13 en REM Eiland. Bovendien woon je niet ver van de binnenstad en de Jordaan, met (onder meer) de bekende winkelstraten Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat. Nog dichter bij huis: het Westerpark en de gezellige Spaarndammerstraat, met leuke winkels en eettentjes. Je hebt hier dus alle voorzieningen bij de hand.

**BRAND NEW 3-ROOM FAMILY HOUSE WITH SPACIOUS LIVING KITCHEN IN LARGE GARDEN AREA!**

In the attractive Spaarndammerbuurt in West, close to the center and the Jordaan, this beautiful compact family home of approximately 110 m2 is being built. Construction is in full swing and the prognosis for delivery is already August / September 2020!

The entrance to the house will be from the new Krommeniestraat, through beautiful gates designed to Amsterdam School style to a large courtyard, where the entrances to the court houses are empty. The private terrace at the rear borders a very large communal garden area with existing old trees and is laid out as a green grove in consultation with the new residents.

On the ground floor you will find the spacious kitchen (approx. 25 m²) with large patio doors with side lights to the private terrace on the South West. From there you can immediately enter the large communal garden area. In addition to the entrance, the ground floor has a separate toilet and here is the entrance to the large storage room of approximately 31 m2. The storage room has a normal floor height and can optionally be reached via the ground floor or from the parking garage. How comfortable do you want it to be? This 31m2 is even on top of the approximately 110 m2 of living space. A special detail of the ground floor is the ceiling height of 3.28!

The sunny living room is on the 1st floor. The living room is located on the corner, so has light from two sides! Also on this floor a bright bedroom with an ensuite bathroom. This is fitted with sanitary ware and tiling as standard, but the buyer can still make his own choices there (at this time)

The 2nd bedroom is located on the 2nd floor. Adjacent to this room is a sunny terrace located on the South West, with views over the entire garden area. A second (hull) bathroom has also been realized on this floor. If desired, this bathroom can also be equipped with sanitary fittings and tiling (at this time).

The purchase price of the property is € 617,400 von. This includes the first two years of ground rent (index canon). A private parking space in the basement of € 46,000 must be purchased at the house. The purchase of the stairs between the ground floor and the basement is € 3,500.
Interested?
————-
Immediately call Hallie & Van Klooster Makelaardij (020 – 6 816 716) or come to the open house on Krommeniestraat in Amsterdam (construction site) on Saturday 16 November (11.00 am – 12.30 pm).

Beautiful garden area
——————————
The gardens area of De Verbinding is designed by a landscape architect and is common property. This means that the residents are responsible for maintenance and use. The houses will enclose the entire inner garden. This makes it an excellent place to get away from the bustle of the city and have a chat with your neighbors. For children it is a nice and safe place to play outside. The plukgaard is special in the inner area. Beautiful gates connect the inner garden with the neighborhood.

Very energy efficient living: excellent insulation, solar panels and heat pumps
————————————————– —————————————-
The homes of De Verbinding are extremely sustainable homes due to heat pump system, heat recovery system and solar panels on the common roof. They become completely gasless. The project has a ‘Green Declaration’ from Register Green Declarations. This is a public register for new construction projects that meet the conditions of the Green Projects Regulation. This can be used to request special mortgage products with, for example, an interest discount. Also very sustainable: The Connection gets two shared cars (BMW i3s), intended for common use.

Absolutely Amsterdam
————————–
The Spaarndammerbuurt is seen as one of the monuments of the Amsterdam School. Stroll around and discover the rich detailing in the buildings and get lost in the courtyards and gardens. You reach this through beautifully designed gates. De Verbinding will be the newest monument in the Spaarndammerbuurt. Completely in style and yet incredibly unique and completely of today.

Near various hotspots of Amsterdam.
————————————————– ———————
Moreover, you live not far from the city center and the Jordaan, with (among other things) the famous shopping streets Haarlemmerdijk and Haarlemmerstraat. Even closer to home: the Westerpark and the cozy Spaarndammerstraat, with nice shops and eateries. So you have all the facilities at hand here.

download brochure

bel ons 020-6 816 716
 Instellen