menu zoeken

Hallie & Van Klooster Makelaardij is aangesloten bij   Verkocht
Vraagprijs 
Verkocht
Woonoppervlak
109m2
Inhoud
361m3
Perceel
-
Kamers
4 kamers
Slaapkamers
3 slaapkamers
Objectsoort
bovenwoning
Bouwtype
bestaande bouw
Bouwjaar
1957
 

Dina Appeldoornstraat 5 II Amsterdam

————————–English text below————————————–

Bijzonder ruime 4-kamer woning van 109m2 in Amsterdam-zuid binnen de ring! Deze woning uit 1957 ligt aan de Parnassusweg echter met de voordeur aan de Dina Appeldoornstraat. De vorige bewoonster heeft hier lang en prettig gewoond en de ruime flat komt nu in de verkoop.

Een uitgesproken kans om op een goede plek in Amsterdam-zuid te wonen nadat de woning geheel naar eigen smaak (intern) aangepast is. Dat potentieel is er zeker vanwege de uitstekende basis van deze woning; denk daarbij aan de goed onderhouden buitenzijde, de dubbele beglazing, de zeer courante indeling (met drie ruime slaapkamers), een plafond hoogte van ca 2m73 en de twee buitenruimtes (West en Oost).
Wel is het nog nodig om de keuken te laten vervangen, de badkamer te vernieuwen, intern schilderwerk te laten doen en de vloerbedekking te vervangen. Maar met deze aanpassingen kan het resultaat wel heel bijzonder worden; de vraagprijs is hierop aangepast. Twee rechterhanden? dan is dit zeker uw kans!

De ligging is gunstig gelegen tussen de Stadionweg en de Zuid-as binnen de ring in Amsterdam-Zuid. Ideaal gelegen voor uitvalswegen (A10) en het openbaar vervoer (tram, metro, trein, Noord/Zuidlijn). Daarnaast natuurlijk alle faciliteiten van Amsterdam-Zuid en Buitenveldert op een minimale afstand en tevens ook de mogelijkheid om lopend naar het Amsterdamse Bos te gaan.

Op de begane grond bevinden zich nog een zeer ruime berging van ca. 16 m2, alsmede een gemeenschappelijke fietsenberging.

Via een trap vanaf de straat bereikt u het bordes waarop de voordeuren van de woningen te vinden zijn. Deze woning bevindt zich nog één verdieping hoger en is bereikbaar via de gemeenschappelijke trap.

Indeling:
Tochtportaal/garderobe met toegang tot de grote gang met vele inbouwkasten. Alle ruimtes komen uit op gang. Allereerst de zeer lichte woonkamer aan de voorzijde met toegang tot het balkon (Oost) en uitzicht op de Zuid-as. Tevens bevindt zicht aan deze zijde een ruime slaapkamer met eveneens toegang tot dit balkon. Ook al ligt deze kant aan de levendige Parnassuslaan de geluidsisolatie werkt gewoon perfect.

Aan de andere zijde bevinden zich de overige 2 slaapkamers en de keuken. Alle drie komen uit op het balkon aan het Westen. Aan het einde van de gang is de badkamer.

De woning maakt onderdeel uit van een woon-/winkelcomplex gelegen aan de Parnassusweg en de Dina Appeldoornstraat. De vereniging van eigenaren werkt goed en is gezond. De verwarming is middels blokverwarming en de servicekosten en voorschot verwarming zijn: 267 per maand.

Gezien de leeftijd van de woning wordt de woning verkocht met een ouderdoms- en asbestclausule.

Grondsituatie: de woning ligt op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam met een vast canon van slechts 186 euro per jaar tot 1 mei 2031. De huidige eigenares heeft een offerte aan de gemeente gevraagd om de erfpachtrechten om te zetten naar eeuwigdurende erfpacht onder de zeer gunstige voorwaarden van 2019. Deze aanvraag is overdraagbaar aan de nieuwe bewoners. Meer details kan de makelaar met u bespreken.

Kortom: wilt u veel ruimte op een goede centrale plek in de stad en schrikt u er niet van om wat op te (laten) knappen, dan nodigen we u graag uit voor een bezichtiging.

Bijzonderheden:
– Zeer ruime 4-kamerwoning van 109m2 (nen-rapport)
– Volledig voorzien van dubbel glas.
– Twee Balkons (Oost en West)
– Berging van 16m2 in de onderbouw.
– Actieve VvE, servicekosten bedragen €267. per maand inclusief €43 stookkosten.
– Erfpacht canon van 186 euro per jaar tot 1-5-2031. Afkoop mogelijk.
– Ruime parkeergelegenheid voor de deur; vergunning zonder wachttijd volgens opgave gemeente.

———————————————————————————————————————-
A perfect opportunity: a 4-room house of 109m2 in Amsterdam South (within the ring) at a good price! This house from 1957 is on the Parnassusweg, however, with the front door on the Dina Appeldoornstraat. The previous occupant has lived here long and pleasantly and the spacious flat is now for sale.

A definite chance to live in a good place in Amsterdam South after the house has been adapted (internally) to your own taste. That potential is certainly there because of the excellent basis of this property; think of the well-kept exterior, the double glazing, the very good layout (with three spacious bedrooms), a ceiling height of approximately 2m73 and the two outside spaces (West and East).
However, it is assumed that the new owner will replace the kitchen, renew the bathroom, has internal paintwork done and replaces the floor covering. But with these adjustments the result will be very special!

The location is conveniently located between the Stadionweg and the Zuid-as within the ring road in Amsterdam-Zuid. Ideally located for roads (A10) and public transport (tram, metro, train, North / South line). In addition, of course, all facilities of Amsterdam South and Buitenveldert at a minimum distance and also the possibility to walk to the Amsterdamse Bos.

On the ground floor there is a very large storage room of approx. 16 m2, as well as a common bicycle shed.

Via a staircase from the street you reach the landing on which the front doors of the houses can be found. This property is located one floor higher and is accessible via the common staircase.

Layout:
portal / cloakroom with access to the large corridor with many fitted wardrobes. All spaces open onto the corridor. First of all, the very bright living room at the front with access to the balcony (East) and a view of the South-as. Also on this side is a spacious bedroom with access to this balcony. Even though this side is on the lively Parnassuslaan the sound insulation works just perfect.

On the other side are the other 2 bedrooms and the kitchen. All three open onto the balcony on the West. At the end of the corridor is the bathroom.
The property is part of a residential / shopping complex located on Parnassusweg and Dina Appeldoornstraat. The owners association works well and is healthy. The heating is through block heating and the service costs and advance heating are: 267 per month.

Given the age of the home, the home is sold with an old age and asbestos clause.

Ground situation: the property is on leasehold land of the municipality of Amsterdam with a fixed rent of only 186 euros per year until 1 May 2031. The current owner has requested a quote from the municipality to convert the leasehold rights into perpetual leasehold under the very favorable conditions of 2019. This application is transferable to the new residents. The broker can discuss more details with you.

In short: if you want a lot of space in a good central location in the city and you are not worried about refurbishing something, we would like to invite you for a viewing.

Characteristics:
– Very spacious 4-room apartment of 109 m2 (Nen report)
– Fully equipped with double glazing.
– Two Balconies (East and West)
– Storage room of 16m2 in the basement.
– Active VvE, service costs are € 267. per month including €43 heating costs.
– Leasehold canon of 186 euros per year until 1-5-2031. Redemption possible.
– Ample parking space in front of the door; permit without waiting period according to municipality specification.

download brochure

bel ons 020-6 816 716
 Instellen