menu zoeken

Hallie & Van Klooster Makelaardij is aangesloten bij   Verkocht
Vraagprijs 
Verkocht
Woonoppervlak
49m2
Inhoud
155m3
Perceel
-
Kamers
3 kamers
Slaapkamers
2 slaapkamers
Objectsoort
bovenwoning
Bouwtype
bestaande bouw
Bouwjaar
1924
 

Bestevaerstraat 148 -II Amsterdam West

In de Bestevaerstraat komt deze voormalig sociale huurwoning van 49 m² met 2 slaapkamers en een berging in de kelder nu vrij voor de verkoop.

De woning is ideaal ingedeeld met 2 slaapkamers aan de voorzijde en een ruime woonkamer met dichte keuken aan de achterzijde. Het balkon (gelegen op het oosten) is zowel via de woonkamer als de keuken te bereiken. De badkamer is simpel en is voorzien van een douche, wastafel en toilet. In de kelder is een berging wat erg fijn is om wat spullen in op te slaan.

VvE & Erfpacht
De Vereniging van Eigenaars bestaat uit de woning aan de Bestevaerstraat 140-158 (even nummers) in Amsterdam. Deze wordt professioneel beheerd door Ymere VvE beheer en de servicekosten bedragen € 99,53 maand. Er is een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld en de erfpachtcanon is afgekocht tot 1 februari 2061.

Buurt
Er komen steeds meer leuke buurttentjes in Bos en Lommer waarvan Restaurant Van de Buurt, Spaghetteria, Selma’s en Day Made goede voorbeelden zijn. Voor groen is er het Erasmuspark is dichtbij en voor je dagelijkse boodschappen kun je terecht op de Jan van Galenstraat en het Hugo de Grootplein. Het Food Center wordt de komende jaren getransformeerd in een hoogwaardig woon gebied; het Marktkwartier. De Monumentale Markthal wordt opgeknapt en belooft een fijne plek te worden!

Bus 18 en tram 19 hebben een halte om de hoek en wat betreft parkeren valt de straat onder vergunning gebied West 3.1 voor het aanvragen van een vergunning of de meest actuele wachttijd verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Amsterdam.

Kenmerken:
– Berging in de kelder van ca. 8 m2
– Meetrapport conform NEN2580
– Professioneel beheerde VvE
– Servicekosten €99,53 per maand
– Erfpachtcanon afgekocht tot 1 februari 2061
– Anti-speculatiebeding van 3 jaar & ouderdomsclausule
– Alleen zelfbewoning of koop voor kinderen
– Projectnotaris Lubbers & Dijk

De verkoopinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is puur informatief en mag niet worden beschouwd als een aanbod. Daar waar gesproken wordt over inhoud, oppervlakten of afmetingen moeten deze worden beschouwd als indicatief en als circa maten. U dient als koper zelf onderzoek te verrichten naar zaken die voor u van belang zijn. Wij raden u in dat verband aan uw eigen NVM-makelaar in te schakelen.

***Google translation***

In the Bestevaerstraat, this former social rental home of 49 m² with 2 bedrooms and a storage room in the basement is now available for sale.

The property is ideally laid out with 2 bedrooms at the front and a spacious living room with a closed kitchen at the rear. The balcony (located on the east) can be reached through the living room and the kitchen. The bathroom is simple and has a shower, sink and toilet. In the basement is a storage room which is very nice to store some things.

VvE & Leasehold
The Owners Association consists of the property at Bestevaerstraat 140-158 (even numbers) in Amsterdam. This is professionally managed by Ymere VvE management and the service costs are € 99,53 a month. A multi-year maintenance budget has been drawn up and the lease rent has been bought up until 1 February 2061.

Neighborhood
There are more and more nice neighborhood tents in Bos en Lommer, of which Restaurant Van de Buurt, Spaghetteria, Selma’s and Day Made are good examples. For green there is the Erasmus Park nearby and for your daily shopping you can go to Jan van Galenstraat and Hugo de Grootplein. The Food Center will be transformed in the coming years into a high-quality residential area; the Marktkwartier. The Monumental Market Hall is being refurbished and promises to be a great place!

Bus 18 and tram 19 have a stop around the corner and with regard to parking, the street falls under permit area West 3.1. To apply for a permit or the most current waiting time, please refer to the website of the City of Amsterdam.

Characteristics:
– Storage room in the basement of approx. 8 m2
– Measurement report in accordance with NEN2580
– Professionally managed VvE
– Service costs € 99,53 per month
– Leasehold canon bought up to 1 February 2061
– 3-year anti-speculation clause & age clause
– Only self-occupancy or purchase for children
– Project notary Lubbers & Dijk

The sales information has been compiled with great care, but we cannot guarantee the accuracy of the content and therefore no rights can be derived from it. The content is purely informative and should not be considered as an offer. Where content, surfaces or dimensions are discussed, these should be considered as indicative and approximate dimensions. As a buyer, you must carry out your own investigation into matters that are important to you. We recommend that you use your own NVM broker in that regard.

download brochure

bel ons 020-6 816 716
 Instellen